Veiligheid staat voorop in al onze werkzaamheden. We werken met installaties onder druk, met hoge temperatuur en ook met vlambare materialen. We hebben een uitgebreid Veiligheids- en Gezondheidsmanagement systeem om mens en milieu te beschermen.

De producten en installaties worden met de grootste zorgvuldigheid omgeven en behandeld. ECW heeft hiervoor een uitgebreid Veiligheids- en Gezondheids-managementsysteem ingevoerd.

De medewerkers van ECW volgen trainings- en bijscholingsprogramma’s om te werken volgens de nieuwste kennis over veiligheid. Veel medewerkers hebben ook een opleiding gevolgd of werkervaring opgedaan bij andere energiebedrijven zoals netbeheerders, olie- en gasbedrijven.

ECW is bovendien één van oprichters en actieve leden van Geothermie Nederland, de brancheorganisatie voor aardwarmtebedrijven. Samen met Geothermie Nederland werken wij aan industriestandaarden om het werk nog veiliger te maken.