Veiligheid staat voorop in al onze werkzaamheden. We werken met installaties onder druk, met hoge temperatuur en ook met vlambare materialen. We hebben een uitgebreid Veiligheids- en Gezondheidsmanagement systeem om mens en milieu te beschermen.

De producten en installaties worden met de grootste zorgvuldigheid omgeven en behandeld. ECW heeft hiervoor een uitgebreid Veiligheids- en Gezondheids-managementsysteem ingevoerd.

De medewerkers van ECW volgen trainings- en bijscholingsprogramma’s om te werken volgens de nieuwste kennis over veiligheid. Veel medewerkers hebben ook een opleiding gevolgd of werkervaring opgedaan bij andere energiebedrijven zoals netbeheerders, olie- en gasbedrijven.

ECW is bovendien één van oprichters en actieve leden van DAGO, de brancheorganisatie voor aardwarmtebedrijven. Samen met DAGO werken wij aan industriestandaarden om het werk nog veiliger te maken.