De glastuinbouwbedrijven op Agriport hebben CO2 nodig om de planten te laten groeien. De productie van glasgroenten neemt hiermee circa 25% toe.

 

De vraag naar CO2 is in de zomer hoger dan in de winter. De glastuinbouwbedrijven op Agriport gebruiken – na reiniging – de CO2 uit de rookgassen van de WKK’s. De WKK’s draaien echter veel in de winter en weinig in de zomer. Door de komst van geothermie is dit effect nog groter geworden.

ECW heeft daarom zowel in Andijk als in Agriport een leiding aangelegd voor het transport van CO2. De leiding wordt gevoed met tanks waar vloeibare CO2 in zit (-20 graden bij 20 bar). De CO2 wordt gasvormig gemaakt als het de tanks verlaat en gaat dan naar de kwekerijen. Die tanks worden gevuld door vrachtauto’s die de CO2 ophalen bij industriële bedrijven die dit over hebben of bij biocentrales (vergisters, verbranders etc).

ECW nodigt aanbieders van CO2 uit zich in de buurt van de netten in Andijk/ Agriport te vestigen of CO2 aan te bieden die in de tanks kan.