ECW komt voort uit de Energie Combinatie Wieringermeer en is opgericht op initiatief van enkele grote glastuinbouwbedrijven in maart 2006.

 

Begin 2006, toen de eerste glastuinbouwbedrijven zicht vestigden op groeilocatie Agriport, werd ook ECW opgericht als privaat energiebedrijf.

De naam Energie Combinatie Wieringermeer werd afgekort tot ECW. Bedrijventerrein Agriport ligt in wat toen nog de gemeente Wieringermeer heette en nu de gemeente Hollandse Kroon is. Op Agriport zijn vooral grootschalige glastuinbouw en datacentra gevestigd.

Omdat de publieke netbeheerder destijds weinig belangstelling had voor het realiseren van gas en elektra op Agriport, werd ECW eigenlijk uit nood geboren. De grote glastuinbouwbedrijven hebben de handen ineen geslagen en ECW opgericht met als doel het optimaal realiseren en exploiteren van de energie-infrastructuur.

Het grootste deel van Agriport is bestemd voor glastuinbouw. Kwekerij De Wieringermeer en Royal Pride waren de eersten die hier hun kassen bouwden. Inmiddels zijn er 9 kwekerijen. De totale oppervlakte van de kassen is meer dan 400 hectare (800 voetbalvelden!). Hiervan is 300 hectare tomatenteelt en 100 hectare paprika’s.

De aanleg van infrastructuur (energiecentrales, leidingen etc.) voor gas en elektra op Agriport was dus de reden om ECW te starten. Van daaruit is ECW verder ontwikkeld op het gebied van energie en water. ECW heeft hierbij altijd als motto gehouden: “Samen waar nodig , individueel waar mogelijk.” ECW doet daarmee dat wat goed is voor het hele gebied en wat voor een individueel bedrijf niet mogelijk is.

Sinds 2018 is ECW Energy ook actief in het naastgelegen glastuinbouw- gebied het Grootslag. Hier leveren wij steeds meer diensten. Het Grootslag kan zo profiteren van de op Agriport ontwikkelde kennis en ervaring. Zoals alle voordelen van een sterkere organisatie, grotere inkoop, gezamenlijk voorraadbeheer van onderdelen etc.

De huidige aandeelhouders van ECW zijn de kwekers op Agriport en de directie. Voor het Grootslag is een speciale samenwerking opgezet waarin naast ECW ook de kwekers in het Grootslag deelnemen.