ECW heeft als doel alle activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren. Wij investeren dan ook veel in het zo klein mogelijk maken van mogelijk nadelige effecten.

Als ECW-ers (aandeelhouders en medewerkers) zijn wij ook omwonenden. De bedrijven van de aandeelhouders zitten bovenop de aardwarmteprojecten en zijn omgeven door de activiteiten van ECW. De meeste medewerkers van ECW komen ook uit de buurt van de productielocaties en weten dus wat er speelt in deze gebieden. We zijn in die zin echt een lokaal energiebedrijf.

Daarbij proberen we zo helder mogelijk uit te leggen wat we doen. Dit doen we door deze website, nieuwberichten en media. Daarnaast organiseren we geregeld open dagen of andere contactmomenten. Uiteraard moeten we hierbij altijd een middenweg zoeken tussen begrijpelijkheid en vaak wat ingewikkelde, technische informatie. Mocht u meer willen weten of speciale vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet en vraag ons om meer informatie. Dit kan het makkelijkst via een emailtje. Dan belt of mailt de juiste persoon u terug.