ECW is vergelijkbaar met een ‘Stadtwerke’ zoals deze veel in Duitsland actief zijn. Er wordt gewerkt aan wat goed is voor het gebied, maar wat door een individueel bedrijf niet gedaan kan worden. Net zoals de grote ‘Stadtwerken’ helpen wij de kleinere omliggende gebieden met onze expertise.

Netbeheer

Onze netbeheerdiensten bestaan altijd uit aansluiting en transport. Daarnaast ondersteunen wij de samenwerking in het gebied met ons smartgrid (Su+M). Het smartgrid faciliteert een interne markt met slimme tarieven, zo optimaliseren we interne energiestromen alvorens deze met het landelijk net uit te wisselen. De verschillende energievormen dienen waar mogelijk als back up voor elkaar. Leveren we bijvoorbeeld minder warmte, dan kunnen we dit opvangen door meer gas te leveren.

Zie voor meer informatie over de netten:

Elektra
Warmte
CO2
Gas
Water

SUM (Smart Utilities and Markets Platform)

Met een team van energiehandelaren en ICT-ers werken we er continu aan om de inzet van productiemiddelen te optimaliseren voor het verbruik en de energiemarkten. We doen dit met een computersysteem dat we SU+M noemen (Smart Utility + Markets).

Bij ECW Energy hebben we verschillende energievormen die we deels kunnen opslaan. Dit geeft ons de vrijheid om installaties aan en uit te zetten. We kunnen schuiven met het moment waarop we dit doen.

Elektriciteit is het meest lastige om op te slaan en daarom is flexibiliteit hier het meeste waard. De opslag van warmte of CO2 kan in een tank en een tomaat kan een uur meer of minder licht krijgen. Dit zijn dus slimme en goedkope vervangers voor een elektrische batterij. Deze flexibiliteit biedt ECW Energy samen met haar klanten aan op de energiemarkt. Zo vangt ECW de schommelingen op als er veel of weinig zon- en windenergie is. En dragen we bij aan het verlagen van de energiekosten voor onze afnemers en aan het verduurzamen van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk.

Het SU+M platform wordt gebruikt in Andijk en Agriport. Via Kasenergy is het platform ook beschikbaar voor bedrijven buiten deze gebieden. Het platform is met name geschikt voor partijen die invloed hebben op hun elektraverbruik/productie en meer dan 1MWe vermogen produceren of verbruiken. Met SU+M kan de aansturing van installaties worden geautomatiseerd.

Energiehandel

ECW is een open source netbeheerder en staat alle afnemers toe energie te verhandelen met wie ze maar willen. Een deel van de afnemers doet dit zelfstandig. Naar wens ondersteunt ECW – gedeeltelijk via Kasenergy – afnemers bij de handel in elektra en gas.

Voor de handel in warmte en CO2 heeft ECW altijd een prominente rol omdat deze markten niet zo goed ontwikkeld zijn als die voor elektra en gas. Dit komt met name omdat de lokale netwerken lokaal niet verbonden zijn aan een groot landelijk netwerk.

ECW is voor afnemers zelf actief op de congestie- en netbalanceringsmarkten voor elektra.

Meetdiensten

De glastuinbouwbedrijven op de Agriport hebben tot wel 40 energiemeters per locatie. ECW verricht alle metingen voor gas, elektra, CO2 en warmte in samenwerking met het gecertificeerde meetbedrijf Anexo. Naast de standaard controles, zorgt ECW voor een extra controle op onlogische piekwaarden, rendementen en verschillen tussen hoofd- en submeters.

Op basis van deze analyses worden de afrekeningen gemaakt. Daarnaast maken we jaarlijks een jaarverslag met meetwaarden per afnemer voor rapportages aan (overheids)instanties.

Elektra back up

In samenwerking met de bedrijven op Agriport heeft ECW een unieke back up dienst voor elektra ontwikkeld. Bij een grote stroomstoring kan ECW het eigen netwerk loskoppelen van het landelijke net en ervoor zorgen dat de WKK’s van de glastuinbouwbedrijven de stroomtoevoer overnemen. Aan de exacte uitvoering wordt voortdurend gewerkt.

Kennisdeling

ECW beschikt over de meeste meetdata en financiële data voor energie en water van de bedrijven op de Agriport en Andijk. Deze data gebruiken wij voor interne verbeterdoeleinden en om de klanten te adviseren in mogelijke verbeteringen. Op gebiedsniveau draagt ECW als vertegenwoordiger van de locaties bij aan onderzoeken van overheden en sectoren.

Grondwaterbeheer

ECW beheert de collectieve grondwatervergunningen voor heel Agriport en is verantwoordelijk voor de monitoring van de effecten en de rapportages. De ondergrond van Agriport wordt gebruikt om regenwater in op te slaan, Ondergrondse Hemelwater Berging (OHB) noemen we dat. Daarnaast onttrekken we zout grondwater wat met behulp van een omgekeerde osmose installatie zoet gemaakt wordt. De collectieve vergunning maakt ook warmte/koude opslag (WKO) in de bodem mogelijk.