ECW Energy, always looking for solid solutions for a sustainable future.

ECW heeft een duidelijke visie om de energievoorziening voor haar klanten stap voor stap te verduurzamen. Door samen te werken met overheden, onze klanten, leveranciers en andere belanghebbenden, werken we hard aan het uitbreiden van onze netwerken, duurzame productie installaties en slimme innovaties om onze carbon footprint te verkleinen.

Het klimaatdebat en de visie van ECW Energy

Het werk van ECW bevindt zich in een speelveld dat sterk gereguleerd wordt door de overheid. Via verschillende wegen proberen wij onze ideeën te delen.

Onze visie is dat het klimaat altijd verandert en dat een combinatie van CO2-verlaging en klimaataanpassing gaat plaatsvinden. Anders dan energiebeleid is klimaatbeleid nogal onvoorspelbaar en daarmee risicovol om in te investeren. Er zijn vele voorbeelden van plotselinge wijzigingen in beleid, kijk bijvoorbeeld naar biomassa in Nederland.

ECW Energy pleit voor minimaal 10 jaar doorlopend beleid dat ondernemers en burgers duidelijkheid geeft. Nederland zit anno 2020 in de fase van visies omzetten naar beleid en acties. ECW heeft gelijktijdig al behoorlijke stappen gezet in de verduurzaming. We zullen dit de komende jaren blijven doen en daarmee onze afnemers ondersteunen bij de verduurzaming.

Continue dialoog

Onze visie is dat bij de overgang naar duurzamere vormen van energie altijd gekeken moet worden naar het systeem als geheel. Worden kosten en uitstoot door een maatregel niet gewoon verlegd in het systeem? Is dit wel het geval dan zal de overheid dat vroeg of laat corrigeren. Wij zullen dan terughoudend zijn om daarin te investeren.

In de dagelijkse praktijk is het uitzoeken, samen uitvinden en uitleggen van deze “waarheid” een continu proces. De dialoog met burgers, wetenschappers, bestuurders en collega’s is hierbij van groot belang om de juiste keuzes te kunnen maken. Wij nemen actief deel aan dit debat waarmee we ook onze eigen visie continue kunnen bijstellen.

WKK’s zorgen voor circa 10% van de Nederlandse elektriciteit.

De glastuinbouw heeft de WKK sinds medio 2000 massaal omarmd. Dit zorgt nu voor circa 10% van de Nederlandse elektriciteit (meer dan zon en wind samen in 2019). Internationaal is de WKK nog aan een opmars bezig. WKK geldt als duurzame energie of zeer duurzaam fossiel.

In Nederland is een nogal eenzijdige visie op gasverbruik en “scope 1 emissies” (de directe CO2-uitstoot van een bedrijf). De WKK verliest daarom in Nederland onterecht aan populariteit. Het is immers een zeer duurzame manier van het gebruik van fossiele brandstoffen. De “scope 2 emissies” (de indirecte CO2-uitstoot van de BV Nederland) van een WKK zijn zeer laag.

WKK’s MEEST FLEXIBELE EN DUURZAME FOSSIELE ENERGIEBRON

Als een bedrijf zijn WKK uitschakelt, moet de stroom immers ergens anders opgewekt worden. En dat geeft nog steeds CO2-uitstoot. De warmte moet daarbij opgewekt worden met een andere techniek die bijna altijd ook stroom verbruikt. De productie van die elektriciteit kent ook weer CO2-uitstoot. En zo neemt de CO2-uitstoot van Nederland vaak toe als een WKK wordt afgeschakeld.

De visie van ECW Energy is dat de WKK voorlopig op nationale schaal bijdraagt aan de verlaging van de CO2-uitstoot en pas als één van de laatste fossiele bronnen vervangen moet worden. Door de flexibiliteit van de stroomproductie van de WKK draagt deze juist bij aan de inpassing van duurzame energie zoals uit zon en wind.

Duurzame warmte

ECW gelooft sterk in oplossingen die zo min mogelijk energie van buiten gebruiken. Zon, wind en aardwarmte hebben alle weinig energie van buiten nodig. Aardwarmte behoeft wel wat pompenergie maar dit is veel minder dan een warmtepomp. Dit is de reden dat ECW sterk inzet op aardwarmte. Zie verder onze warmtevisie.

Datacenters produceren ook veel restwarmte en zitten in de nabijheid van de kassen op Agriport. Als ECW zouden we graag de rol vervullen tussen beide partijen (oogsten, bewerken en transporteren van warmte). Agriport voldoet daarmee aan een set belangrijke randvoorwaarden om iets nuttigs met datacenterwarmte te kunnen doen. Momenteel is de warmte nog te laagwaardig en kost het te veel elektra die nuttig in te zetten. Deze extra elektrabehoefte zal tot meer fossiele elektraproductie verbruik leiden en daarmee is de duurzame ontwikkeling vandaag niet geholpen. Wij volgen de ontwikkelingen en zullen deze aanjagen indien mogelijk.