ECW is particulier netbeheerder voor Agriport en een klein stukje van Andijk. ECW transporteert elektra. De klanten van ECW produceren en consumeren elektra. Grotendeels wordt deze elektra verhandeld via de handelsportal SUM van ECW/ Kasenergy. ECW produceert zelf ook elektra met WKK en zonnepanelen. ECW is actief op diverse handelsmarkten.

Elektranet

Elektriciteit wordt gebruikt op laagspanning (220 Volt) om bijvoorbeeld een lamp te laten branden. Elektriciteit wordt getransporteerd op midden- of hoogspanning (21 – 150 kiloVolt, kV) om verliezen laag te houden. Zo zijn er ook minder kabels nodig.

De klanten van ECW zijn grote bedrijven. Die krijgen meestal een aansluiting op middenspanning van 21.000 Volt (21 kV). De klanten transformeren dit zelf naar laagspanning zodat ze er bijvoorbeeld ook een koffiezetmachine mee kunnen aansluiten.

De middenspanningskabels van 21 kV gaan van de klanten naar het hart van het stroomnet, het transformatorstation. Daarvandaan lopen twee hoogspanningskabels van 150kV naar het landelijke hoogspanningsnet van Tennet.

In het transformatorstation staan vier transformatoren die 150kV omzetten (transformeren) naar 21kV. Het transformatorstation werkt twee kanten op. Het kan dus zowel elektriciteit naar Agriport brengen als elektriciteit uitsturen naar het landelijke net.

WKK (Warmte Kracht Koppeling)

Warmte Kracht Koppelingen (WKK) zijn een belangrijke bron van energie voor de glastuinbouw. De bedrijven op Agriport hebben samen circa 50 WKK’s staan met een totaalvermogen van meer dan 200MWe. Een deel van deze WKK’s zijn van ECW, de meeste zijn van onze klanten.

Een WKK is een gasmotor met een grote dynamo die stroom opwekt. Tegelijk wordt de warmte van motor en uitlaatgassen gebruikt om water te verhitten (95 graden). Hiermee worden de kassen verwarmd. Bij de verbranding van gas komt CO2 vrij. Ook die CO2 gaat naar de kassen om de groei van de planten te versnellen en zo de productie te verhogen. Planten gebruiken de CO2 (en water en licht) om te groeien.

De WKK’s zijn aangesloten op warmtebuffers. De warmte die niet direct nodig is, wordt opgeslagen en op een later moment naar de kassen gevoerd. Zo gaat deze warmte niet verloren. Door ontkoppeling van warmteproductie en warmteverbruik zijn WKK’s flexibele stroomopwekkers. Ze kunnen altijd werken en zo helpen om de wisselende stroomproductie uit zon en wind op te vangen.

Elektra, back up as a service

Voor de gebruikers is een betrouwbare stroomvoorziening van grote waarde. Het Nederlandse stroomnet voldoet prima aan deze eis. Vergeleken met andere landen is de stroomuitval heel laag. Als de stroom toch uitvalt, kan ECW een soort elektra-eiland maken. Door het net van ECW te ontkoppelen van het landelijke net en met de WKK’s elektra te maken kan de energielevering aan de klanten gewoon doorgaan. Wij zijn hier sinds 2010 mee bezig en worden hier steeds beter in. Zo kunnen we de gebruikers zoveel mogelijk garanderen dat zij van elektra voorzien blijven.

Zonne-energie

ECW Energy heeft circa 2 MWe (megawatt elektrische energie) aan zonnepanelen op eigen daken en daken van klanten. Ook hebben we een op water drijvend zonnepark van 2,5 MWe ontwikkeld. Dit project is in eigendom en beheer bij Enerparc. Er is nog ruimte op ons netwerk om meer zonnepanelen aan te sluiten.

Windenergie

ECW heeft momenteel één windmolen van een klant rechtstreeks aangesloten op het eigen netwerk. Ook via het landelijk net kunnen we windenergie aan afnemers leveren.

In de gemeente Hollands Kroon staan veel windmolens, ook rondom Agriport. Binnen Agriport zelf is geen plaats. Buiten Agriport zijn er anderen die dit ontwikkelen. ECW heeft geen aandeel in de realisatie van deze projecten. ECW heeft wel ruimte op het netwerk om meer windenergie aan te sluiten.

Bio-Energie

In Andijk produceert de Bio-energiecentrale van de firma Host 4MWe aan stroom. Deze is direct aangesloten op het lokale minigrid van ECW. Dit minigrid bestaat uit een aardwarmtecentrale (inclusief zon-pv panelen) en de bio-energiecentrale. Ze zijn aan elkaar gekoppeld en aangesloten op het netwerk van Liander. Dit is een vorm van ‘cable-pooling’ en een smart grid oplossing om efficiënter met netcapaciteit om te gaan.