De glastuinbouwbedrijven op Agriport hebben water nodig om hun planten te laten groeien. Hiervoor gebruiken zij vooral regenwater. Dit is beschikbaar, duurzaam en veel schoner dan leidingwater en daarom het beste om te gebruiken.

Het nadeel is dat het aanbod aan regenwater en de vraag naar water niet gelijk lopen. Daarom moet het regenwater opgeslagen worden. Hiervoor heeft ECW een slim systeem ontworpen en daarvoor een vergunning gekregen voor het gehele gebied.

Als het regent valt het water op de kassen en loopt van daar naar de waterbassins naast de kassen. Het water is dan direct te gebruiken of het kan in de bodem worden opgeslagen voor een later moment. Dit noemen we OHB, Ondergrondse Hemelwater Berging. Dat opslaan van regenwater gebeurt op 30-70 m diep in een zandlaag waar van nature zoet/brak grondwater zit.

Als de waterbehoefte dan groter wordt dan de regenval dan halen we het water weer uit de grond.

Er valt echter niet altijd genoeg regenwater. Bovendien verliezen we ook wat omdat niet al het zoete regenwater dat we in de grond stoppen er weer even zoet uitkomt. De restvraag wordt daarom ingevuld met Reversed Osmose installaties (RO).

Reversed Osmose installaties (RO)
Eerst pompen we brak water op van 30-70m diep. Dit water gaat bovengronds door een membraam heen. Het zout in het water kan door het membraan naar de andere kant. Zoet water blijft dan achter. Zo ontstaan een zoete waterstroom en een brakke/zoute waterstroom. Het zoete water gaat naar de kassen en de brakke/zoute stroom gaat terug in de bodem, nu dieper op circa 70-130m. Op die diepte is het al aanwezige water vaak nog zouter dan de stroom die geïnjecteerd wordt.

Als we genoeg water injecteren en verliezen bij de OHB dan is dit systeem eindeloos te gebruken. We zijn doorlopend bezig om dit slimme watersysteem te optimaliseren en aan te passen aan het veranderende klimaat.

ECW beheert de vergunningen voor het grondwater en is officieel exploitant van alle grondwaterinstallaties. Daarnaast hebben we een uitgebreid monitornet om de effecten van de grondwateractiviteiten in de gaten te houden.

ECW Energy heeft een hoge druk leiding van HDPE (High Density Poly Ethyleen) aangelegd voor het transport van water. ECW levert water van het ene bedrijf naar het andere en draagt zo bij aan de duurzaamheid van de watervoorziening. De glastuinbouwbedrijven hoeven op deze manier niet allemaal in extra installaties te investeren. Storingen kunnen collectief worden opgevangen. Wij zijn ook bezig met het opzetten van een nieuw netwerk voor proces- en gietwater voor de datacenters en de kassen.