ECW is actief op het snijvlak van diverse werelden (glastuinbouw, energie, datacenters, planologie, wetenschap, handel, productie etc). Daardoor kunnen we soms verbanden leggen voor zaken die er nog niet zijn. Soms is dat een totaal nieuwe techniek, maar het kan ook een bestaande techniek zijn waarvoor we nieuwe kansen zien in een andere markt.

Samen met onze partners gaan we dan op zoek naar manieren om dit te realiseren. We werken hierbij samen met collega-bedrijven, maar ook met kennisinstellingen en overheidsinstanties. Ideeën kunnen hierbij overal vandaan komen. Bij onszelf, of juist van een kennisinstelling of afnemer. Maar net zo goed van een geïnteresseerde buurman die met een goed idee aankomt!

HTO (Hoge Temperatuur Opslag)

De opslag van duurzame energie is een grote uitdaging. Voor de opslag van warmte hebben we een studie gedaan naar de mogelijkheden voor lange termijn opslag. HTO in de bodem is daar als kansrijk uitgekomen. Grote voordelen zijn dat het weinig bovengrondse ruimte gebruikt en een grote capaciteit heeft. In 2006 hebben we door TNO op Agriport voor het eerst naar HTO een onderzoek laten doen. De jaren daarna hebben we er met diverse partijen over gesproken en in 2017 hebben we samen met IF-technologie en TNO een aanvraag bij het onderzoeksprogramma Geothermica gedaan. Ons project is onderdeel van een groot Europees onderzoek genaamd Heatstore.

De warmte uit de HTO zal aan het begin hoog zijn en in temperatuur afnemen naarmate we langer onttrekken. Om deze warmte nuttig in te zetten is een vernieuwende inpassing in de kas bedacht, samen met Kwekerij Helderman en hun partners. Zo kunnen we zonder warmtepomp (en dus zonder extra stroomverbruik) de warmte toch nuttig inzetten.

Zonnepark op water

Bij ECW hebben we de discussie over zonneweides in landbouwgebied ook gevolgd. Binnen Agriport is een groot oppervlak voor watercompensatie uitgegraven. Dit als compensatie voor alle verhardingen zoals daken. Wij zijn groot voorstander van meervoudig ruimtegebruik. Met die insteek zijn we vol goede moed gestart aan één van de eerste op water drijvende zonneparken. Hiervoor hebben we een proefproject gemaakt in de vijver van ons kantoor. Op basis daarvan hebben we besloten dat drijvende zonneparken een vak apart zijn en wij niet gaan groeien als landelijke aanbieder. Daarom hebben we een partner gezocht die het project wilde bouwen en exploiteren: Enerparc. Na verkrijgen van alle toestemmingen hebben we het project door hen laten realiseren. Zo hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan deze ontwikkeling.

Smart grid

Sinds 2008 zijn onze IT-systemen continu in ontwikkeling om de inzet van productiemiddelen te optimaliseren voor verbruik en de energiemarkten. Dit is een proces waarvan wij verwachten dat dit niet meer zal stoppen.

Aardwarmte

Het gebruik van aardwarmte is niet nieuw, het wordt door verschillende landen al jarenlang ingezet als duurzame energiebron voor bijvoorbeeld stadsverwarming. Echter is het voor Nederland wel nieuw en hier zijn de omstandigheden toch weer anders, zodoende is dit een innovatieve puzzel. Wij proberen op alle aspecten van aardwarmte te verbeteren en te innoveren, voorbeelden zijn optimalisaties in ESP pompen, werkprocedures voor filterwissels en geologische ontwikkelingen.

ECW is koploper als het gaat om aardwarmte in Nederland, en zodoende kartrekker van de innovaties, tezamen met onze project partners.