ECW Energy is een modern privaat nutsbedrijf. Steeds op zoek naar de meest duurzame en efficiënte manier om energie te leveren, aan bedrijven die veel energie nodig hebben, zoals grote kassen en datacentra. ECW Energy is gevestigd in Noord-Holland en actief in nabijgelegen gebieden Agriport in Middenmeer en het Grootslag in Andijk.

 

ECW Energy is particulier netbeheerder, energieproducent en handelaar, met eigen netwerken van kabels en leidingen, productie- en opslaginstallaties.

Naast een uitgebreid elektra- en warmtenet, heeft ECW een hogedruk gasnet, een CO2-net en een datanet. Ook maakt ECW de energiehandel mogelijk tussen klanten, via het eigen Smart Utility and Markets platform (SUM). De energie die ECW zelf produceert komt van aardwarmte, biomassa, zon en WKK’s (warmtekrachtkoppeling via een gasmotor met dynamo).

Behalve met de productie en het transport van warmte en stroom, is ECW Energy actief met duurzame innovaties. Zoals een op water drijvende zonnepark, smart grid ontwikkelingen en de ondergrondse opslag van warmte (HTO).

ECW Energy bestaat uit een groeiend team van ervaren en gedreven professionals uit de techniek, energie, financiën en management. Ondersteund door nieuwsgierige jonge starters, enthousiast over duurzame innovatie en techniek. Zo dragen wij met innovaties bij aan een duurzame toekomst. Wil je hier aan meewerken, kijk dan hier voor onze vacatures.