ECW Energy is bezig met de realisatie van een nieuwe aardwarmte centrale op Agriport. De centrale bestaat uit een buitenterrein waarop 2 putten (één doublet) geboord worden en een hal waarin de aardwarmteinstallatie gebouwd wordt. Naar verwachting levert deze centrale zo’n 20Mwth aan warmte.  Hiermee zorgt ECW voor een verdere verduurzaming van het glastuinbouwgebied op Agriport.

Doel

ECW heeft een duidelijke visie om de energievoorziening voor haar klanten stap voor stap te verduurzamen. Op Agriport heeft ECW inmiddels al drie doubletten waarmee aardwarmte wordt geproduceerd. Met het realiseren van een 4e doublet kan er nog meer duurzame warmte geproduceerd worden. Met deze aardwarmte worden de kassen verwarmd op een duurzame manier en wordt er aardgas bespaard voor de productie van tomaten en paprika’s.

Locatie

De nieuwe aardwarmtecentrale wordt gerealiseerd aan de Tussenweg 21 te Middenmeer. Hiervoor is de voormalige waterplas gedempt. Aan de overkant van de A7 is een nieuwe sloot gegraven zodat er genoeg ruimte blijft om het (regen)water uit de omgeving op te vangen.

Partners

Tijdpad realisatie aardwarmtecentrale

Dwarsdoorsnede geothermieput

Voortgang van het project

Na een periode van voorbereidende werkzaamheden op het terrein en het inrichten van de boorlocatie is er eind december een start gemaakt met de boring. De boring werd uitgevoerd met een +- 40 meter hoge elektrisch aangedreven boortoren. Er zijn 2 putten geboord met een diepte van zo’n 2,5 km. De ene put is nodig voor het oppompen van het warmte water, via de andere put wordt het afgekoelde water weer terug de ondergrond in gepompt.  Elke put is in 3 fasen geboord zoals op de afbeelding hiernaast te zien is.  Elke sectie is voorzien van stalen mantelbuizen die voorkomen dat de put instort. De mantelbuizen zijn vastgezet met cement. Bij elke nieuwe sectie wordt de diameter van de buis smaller, de eerste sectie heeft een diameter van 71 cm en de laatste sectie heeft een diameter van 24 cm. Beide putten zijn voorzien van een binnenverbuizing, die zorgt voor een extra beschermende barrière tegen het zoute geowater.

Inmiddels is de boorcampagne afgelopen en  zijn de putten volledig geboord,  hiermee is de grondlaag bereikt waaruit het warme water gewonnen zal worden.

De volgende fase in dit project is het voorbereiden van het terrein voor de bouw de bovengrondse installatie. Naar verwachting zal de bouw van de gehele centrale begin 2024 gereed zijn.

Monitoring

Tijdens de boring vinden er een intensive monitoring van de activiteiten plaats. Er zijn strenge veiligheidseisen en procedures van kracht ter bescherming van de veiligheid van de werknemers,  water- en luchtkwaliteit en bodemveiligheid. Er vinden continu metingen plaats, zowel in het boorgat als in het boorgruis dat naar boven komt. Tevens vinden er druktesten plaats om de integriteit van de put aan te tonen. Het terrein is voorzien van vloeistofdicht asfalt en milieu goten om te voorkomen dat er zout water in de bodem dringt.