ECW Energy heeft een start gemaakt met de realisatie van een nieuwe aardwarmte centrale op Agriport. De centrale bestaat uit een buitenterrein waarop 2 putten (één doublet) geboord worden en een hal waarin de aardwarmteinstallatie gebouwd wordt. Hiermee zorgt ECW voor een verdere verduurzaming van het glastuinbouwgebied op Agriport.

Doel

ECW heeft een duidelijke visie om de energievoorziening voor haar klanten stap voor stap te verduurzamen. Op Agriport heeft ECW inmiddels al drie doubletten waarmee aardwarmte wordt geproduceerd. Met het realiseren van een 4e doublet kan er nog meer duurzame warmte geproduceerd worden. Met deze aardwarmte worden de kassen verwarmd op een duurzame manier en wordt er aardgas bespaard voor de productie van tomaten en paprika’s.

Locatie

De nieuwe aardwarmtecentrale wordt gerealiseerd aan de Tussenweg 21 te Middenmeer. Het water moet dus eerst gedempt worden. Aan de overkant van de A7 is een nieuwe sloot gegraven zodat er genoeg ruimte blijft om het (regen)water uit de omgeving op te vangen.

Partners

Tijdpad realisatie aardwarmtecentrale

Voortgang van het project

Het project is gestart met het voorbereiden van de grond op het perceel aan de Tussenweg in Middenmeer, de bouw van de gehele centrale en het boren van de putten zal gereed zijn eind 2023.