ECW Energy heeft een start gemaakt met de realisatie van een nieuwe aardwarmte centrale en het boren van 2 putten (één doublet)  op Agriport.

Hiermee zorgt ECW voor een verdere verduurzaming van het glastuinbouwgebied op Agriport.  Aardwarmte of geothermie is de duurzame winning van warmte diep uit de aarde.

Op Agriport heeft ECW inmiddels al drie doubletten waarmee aardwarmte wordt geproduceerd. Een doublet is een put met twee buizen voor het oppompen en terugpompen van het water. Met deze aardwarmte worden de kassen verwarmd op een duurzame manier en wordt er aardgas bespaard voor de productie van tomaten en paprika’s.

Het project is gestart met het voorbereiden van de grond op het perceel aan de Tussenweg in Middenmeer, de bouw van de gehele centrale en het boren van de putten zal gereed zijn eind 2023.