Met een feestelijke bijeenkomst op 29 oktober 2021 is de Hoge Temperatuur Opslag (HTO) van ECW Energy officieel geopend. Robert Kielstra verrichtte de openingshandeling door een toost uit te brengen, samen met de sprekers Theo Meskers (wethouder Gemeente Hollands Kroon), Bas Godschalk (IF Technology), Joris Kornneef (TNO), Ilse Zaal (gedeputeerde provincie Noord-Holland en alle genodigden.

Nu de productie van duurzame energie een beetje op gang begint te komen,  wordt het afstemmen van vraag en aanbod op een duurzame wijze een belangrijke uitdaging.

Ook in het klimaatakkoord wordt dit onderkend en is het onderzoeks- en pilotproject Heatstore genoemd als een belangrijke stap in de warmtetransitie. Dit is seizoensopslag voor hoge temperatuur (HTO) en dat is wat er in Middenmeer is gerealiseerd door ECW en partners.

De pilot betreft twee putten van 380m diep plus een monitoringsput van 480m diep. Met deze grondwaterputten worden warmte-overschotten in de zomer opgeslagen (op Agriport met name van aardwarmte) door koud grondwater op te pompen, te verwarmen en warm in de grond te stoppen.

Dit wordt in de winter weer opgepompt. Zo is er meer warmte beschikbaar in de winter en kan in de zomer de aardwarmte-installatie doordraaien wat gunstig is voor dit soort installaties.  Door de toename van het aantal duurzame installaties neemt de betrouwbaarheid zo ook verder toe en maken we een combinatie van technieken een duurzaam totaalsysteem.  We besparen met de HTO ruim 2,2 mln Nm3* aardgas. Dat is voldoende om een heel jaar voor 1500 huishoudens te verwarmen.

Het project is onderdeel van het HEATSTORE programma wat weer onderdeel is van het Geothermica onderzoeksproject van de EU. Onder meer TNO en onderzoeksbureau IF-technology hebben samen met de ingenieurs van ECW aan de pilot meegewerkt.