ECW Energy ontving in juli 2021 het Better Biomass certificaat voor haar bio-energiecentrale aan de Tussenweg te Middenmeer.

De bio-energiecentrale produceert warmte uit alleen snoei- en resthout en met het Better Biomass certificaat voldoet ECW Energy aan de internationale duurzaamheidsciriteria.

Biomassa maakt onderdeel uit van de mondiale doelen voor het aandeel duurzame energie. Om deze reden is het belangrijk dat aantoonbaar kan worden gemaakt dat de biomassa die in onze centrale wordt gebruikt op een duurzame wijze is verkregen.

Een breed samengestelde werkgroep van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties heeft een set van duurzaamheidseisen aan biomassa vastgelegd in een afspraak (NTA8080). Deze NTA is bedoeld om vrijwillig te worden toegepast bij organisaties die duurzaam biomassa willen produceren, verwerken, verhandelen of inzetten voor energieopwekking of als transportbrandstof.

Door het certificeren van onze bio-energiecentrale en gebruik te maken van NTA8080 gecertificeerde leveranciers voldoet de gehele keten, van productie tot en met eindgebruik van de biomassa aan de gestelde duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in NTA8080.